Om Leksands Konstsällskap

Leksands jubileumsmidsommar 1929 kom att bli startpunkten för Leksands Konstsällskap. Jubileet hölls för att fira 25- årsminnet av ungdomsmötet och bildandet av Leksands Hemslöjdsförening 1904. Initiativtagare till dem båda var konstnären Gustaf Ankarcrona. Sommaren 1929 anordnades även en konstutställning i Kommunala mellanskolan nuvarande Alléskolan. Den var en minnesutställning efter Emerik Stenberg och Ivar Nyberg och visade även arbeten av Gustaf Ankarcrona, Gustaf Theodor Wallén, Sam Uhrdin och David Tägtström.

Syftet var att skapa en permanent, offentlig konstsamling, ”att åt bygden bevara en mera bestående form av samling av sådana konstverk, som genom konstnärerna eller konstverkens ämne hade anknytning till bygden”.  Efter överläggningar med häradshövdingen Vilhelm Anrep öppnades ett galleri i tingshusets sal en trappa upp. Öppningsdagen var den 2 oktober 1930. Kommissarie för utställningen 1929 hade varit Akke Hugh Malmeström som också fick ansvara för galleriet. I anslutning till öppnandet bildades Leksands konstsällskap.

Tingshuset  byggdes om 1952. Då stod det nya hemslöjdshuset färdigt och Galleriet fick sin plats en trappa upp. Efter några år behövde Hemslöjden dessa ytor och 1962, när kommunalhuset invigdes, placerades större delen av konsten i de nya offentliga lokalerna och i tjänsterummen. Att gå runt i kommunalhuset var som att gå på konstutställning och en del av samlingen deponerades i skolor . En stor del magasinerades. 2003 tillkom Leksands konstmuseum och äntligen tycktes det som om Konstsällskapets samlingar fått ett hem. Glädjen över detta kom bara att bestå i sex år. Nu står vi åter på ruta 1 utan en plats där våra samlingar kan visas offentligt.

Det är inte många kommuner av Leksands storlek som har konst i denna omfattning och framför allt av sådan kvalitet. Vi har ett ansvar också för framtiden att ta tillvara det som skapas i dag.

Leksands kommun har bidragit årligen med anslag till sällskapets verksamhet exempelvis år 2011 med 25.000 kr. I gengäld arrangerar sällskapet utställningar oftast två gånger om året på Leksands kulturhus samt gör konstinköp. Kommunen ansvarar därtill för försäkringar och magasin. Många verk finns utplacerade i olika kommunala lokaler som i kommunalhuset, i skolor och servicehus.

Leksands Konstsällskap fortsätter sitt arbete och du kan stödja våra strävanden genom att gå med i sällskapet.

Välkommen!

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för 2021 Ladda ner PDF>>
Verksamhetsberättelse för 2020 Ladda ner PDF>>
Verksamhetsberättelse för 2019 Ladda ner PDF>>
Verksamhetsberättelse för 2018 Ladda ner PDF>>
Verksamhetsberättelse för 2017 Ladda ner PDF>>
Verksamhetsberättelse för 2014 Ladda ner PDF>>
Verksamhetsberättelse för 2012 Ladda ner PDF>>
Verksamhetsberättelse för 2011 Ladda ner PDF>>
Verksamhetsberättelse för 2010 Ladda ner PDF>>
Verksamhetsberättelse för 2009 Ladda ner PDF>>

Leksands Konstsällskaps Stadgar

Ladda ner PDF>>

Leksands Konstsällskaps broschyr

Broschyr som kort presenterar Leksands Konstsällskap Ladda ner PDF>>

Leksands Konstsällskaps logotyp

Logotyp i olika format Ladda ner ZIP-fil>>

Leksands Konstsällskap är medlem i: