Styrelsen

Kersti Jobs-Björklöf, ordförande
Josefin Wedel, vice ordförande
Lars Klusell, sekreterare
Anders Back, kassör

Margareta Björklund, ledamot
Lars Dahlström, ledamot
Tomas Blijdenstein, ledamot
Karin Holmberg, ersättare
Fredrik Lautmann, ersättare
Jakob Stormats, adjungerad ledamot