GDPR Policy

GDPR Policy – Hantering av medlemsregistret utifrån ett GDPR-perspektiv

Leksands Konstsällskap för ett register över medlemmar och registerföringen lever upp till kraven enligt GDPR på följande sätt:

Ändamålsbegränsning:

 • Registret används för att administrera medlemskapet avseende inbetalning av årsavgift och utsändning av medlemsbrev.
 • Registret används för att kunna genomföra det årliga medlemslotteriet.
 • Styrelsen kan besluta om annan användning i enskilda fall då användningen stöder §1 i Sällskapets stadgar.

 

Uppgiftsminimering:

Registret förs i Excel och innehåller följande uppgifter:

 • För- och efternamn medlem 1 (en kolumn)
 • För och efternamn medlem 2 i samma hushåll som medlem 1 (en kolumn)
 • Gatuadress (en kolumn)
 • Postnummer och postadress (en kolumn)
 • Medlemsavgift – betalt datum (en kolumn)
 • E-postadress/er (en/två kolumn-er)

 

Korrekthet:

 • I varje utskick av fysiska medlemsbrev uppmanas medlemmarna att komplettera med e-postadress.

 

Lagringsminimering:

 • Medlem som aktivt utträder ur sällskapet tas bort ur registret.
 • Medlem som inte betalt medlemsavgift under två år tas bort ur registret.

 

Skydd av uppgifter:

 • Medlemsregistret finns bara på en dator (kassören) som även uppdaterar registret då medlemmar avgår från eller tillkommer till sällskapet.
 • Vid behov av medlemsregistret för, t ex utsändning av medlemsbrev, så får sekreteraren tillgång till en registerfil som, efter att utsändningen är gjord, tar bort filen från sin dator.
 • Samtliga datorer är utrustade med uppdaterade virusskydd.

 

Personuppgiftsansvarig:

 • I Leksands Konstsällskap är styrelsen personuppgiftsansvarig.

 

Information till medlemmarna:

 • Att personuppgiftsansvarig är sällskapets styrelse.
 • Att kontaktuppgift till styrelsen är info@leksandskonstsallskap.se
 • Att sällskapet behandlar följande personuppgifter.
 • För- och efternamn.
 • Gatuadress.
 • Postnummer och postadress.
 • Medlemsavgift – betalt datum.
 • E-postadress/er.
 • Att sällskapet för registret av administrativa skäl.
 • Att registret enbart hanteras av Leksands Konstsällskap och inte nyttjas av annan part.

 

Medlemmars rättigheter:

Sällskapets medlemmar har rätt att:

 • Få tillgång till sina personuppgifter.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
 • Få veta hur länge sällskapet kommer att lagra personuppgifterna.
 • Lämna in klagomål till Datainspektionen.