Aktuellt

21 september, Extra årsmöte

På årsmötet kommer det förslag till ändringar av stadgar som beslutades av årsmötet att behandlas. För att de ska bli gällande krävs ett extra årsmöte. Detta extra årsmöte hålls på Kulturskolan, Tingshuset i Leksand kl. 18.30. Med anledning av detta behövs anmälan om deltagande (med namn och telefonnummer) göras till info@leksandskonstsallskap.se senast den 18 september.