Aktuellt

13 juli, Via Sacra vandring

Tisdagen den 13 juli arrangeras en Via Sacra vandring under ledning av Fredrik Lautman. En vandring med historia och reflektioner runtomkring Leksands kyrka. Samling vid klockstapeln invid kyrkan, Kyrkallén 23, kl. 16.00. Ingen föranmälan behövs. Arrangemanget sker i samarbete med Svenska kyrkan i Leksand.

Visit Dalarnas beskrivning av Via Sacra vandringen.
Vandringen börjar vid kyrkogårdsmuren, där den gamla skamstocken stått. Sedan går man ned mot Prostbryggan, rundar kyrkudden och sedan upp mot kyrkogården via ”Västanviksrakan”. Den sista stationen Uppståndelsen finns vid korset med andaktsplatsen och den fantastiska utsikten över Siljan. De femton stationerna förbinds på vissa delar med en smal stig av gammal gatsten. Stationerna består av stenar som har kluvits itu och de platta sidorna ligger uppåt. På stenarna har det ingraverats citat från evangelisterna. Stenarna, som är av olika bergarter, har hämtats från Mångsbodarna och slipats i Älvdalen. De är alla mellan en till en och en halv miljard år gamla.

Konstnär Ebba Matz beskriver sina konstverk vid vandringsplatsen.
”Jag valde en helhetslösning, där de femton stationerna liknar varandra utåt sett. De består alla av en sten som är kluven på mitten, som ett ägg. I Siljansbygden finns det en fantastisk rikedom på olika sorters stenarter som slipats av landisen och därför passar bra i mitt verk. Den sista stenen ligger vid utomhuskyrkan, det är en plats som passar uppståndelsen med dess fantastiska utsikt över Siljan.”

Utdrag ur Fredrik Lautmans kommande skrift ”12 år på Kyrkudden.”
På Heliga trefaldighets dag 3:e juni 2012 invigdes Via Sacra av biskop Tomas Söderberg och landshövding Marias Norrfalk före högmässan. Fredrik Lautmann och länskonstnär Jordi Arkö inledde och berättade kort om projektet. Landshövding Maria Norrfalk klippte bandet vid första stenen och sa vad alla kände: ”Det här är en av Sveriges vackraste bygder. Nu har området förädlats ytterligare. Leksands Via Sacra är en vacker installation av sten från Siljansringen. Porfyr är Dalarnas diamanter.”

Utdrag ur Kyrknyckeln nr 2, 2012 av Fredrik Lautman.
”Under mina 40 år som präst har jag upplevt att de som levt sig in i påskens händelser har mycket lättare att hantera livets olika skeden av både sorg och glädje. Påsken som livstolkning för mitt vardagsliv är oöverträffad. Därför är en av kyrkans viktigaste uppgifter att göra många fler medvetna om detta. Detta är visionerna för Via Sacra som invigdes första söndagen i juni, på Heliga Trefaldighets dag. Bara på några dagar har jag fått uppleva att Leksands Via Sacra berör, ställer frågor, leder till efter tanke och ökad kunskap om påsken.”