Aktuellt

3 september, utställning med Svante Rydberg

Leksands Konstsällskaps årliga utställning på Leksands kulturhus presenterar konstnären Svante Rydberg. Mångårig och erfaren konstnär med ett flertal stora utställningar i Sverige och framförallt Dalarna. Utställningen pågår mellan 3 september och 1 oktober 2022 på Leksands kulturhus. Aktuella öppettider för utställningen finns på kommunens hemsida leksand.se >>
Pär Ohlsson, kulturchef på Leksands kommun håller ett kort invigningstal på vernissagedagen. Varmt välkommen till årets stora utställning.

Svante Rydberg betraktar Västerbergslagen som sin konstnärliga hemort. Under större delen av sitt liv har han arbetat i detta landskap som är djupt präglat av skogs och gruvdrift. Mitt i detta landskap har Svante hittat något slags ”alfabete” som han skickligt använder sig av i sitt måleri. Själva avbildandet är inte eftersträvansvärt istället är han väldigt mån om ”likheten” där provinsens särart snarare ska kännas som en tillgång än som ett skydd. Det är inte i första hand naturupplevelsen utan identifieringen med det använda landskapet som är av största intresse även om naturlyriken inte är utan betydelse.

Svante Rydberg förteckning >>