Aktuellt

9 augusti, Zorn under ytan

Onsdag den 9 augusti kl. 15 erbjuder vi ett besök på Zornmuseet i Mora. Museidirektör Johan Cederlund genomför en exklusiv visning av sommarutställningen ”Zorn under ytan”.

Utställningen bygger på den forskning av Zorns palett och måleriteknik som Emma Kummerfeldt Quiroa (f.d. Jansson) genomfört inom ramen för sitt avhandlingsarbete vid Stockholms universitet. Visningen omfattar även makarna Zorns hem, Zorngården, med fokus på hemmet, gestaltning och samlingarna av konstföremål. I detta ingår även Emma Zorns trädgårdsgestaltning till nytta och nöje.

Max 12 deltagare och det är först till kvarn som gäller. Transport ordnas på egen hand, gärna samåkning. Samling kl. 15.00 vid Zornmuseet. Kostnaden är 375 kr per person. Det finns fortfarande platser kvar. Anmäl enkelt, närsomhelst till hedvig.mol@gmail.com

Läs mer på Zornmuseets hemsida >>