Aktuellt

13 juni, Årsmötets avslut

Årets årsmöte i Tinghuset genomfördes med framgång tillika lycka för vinnarna av årets medlemslotteri. Efter sedvanliga genomgångar av verksamhetsberättelser, ekonomi m.m. avslutade Kersti Jobs-Björklöf med en kort föreläsning om Konstsällskapets nyinkomna gåva, Jubileumstavlan av Akke Hugh Malmeström från 1929. Samma år som Leksands Konstsällskap grundades.

Efter årsmötet avtackades Kersti Jobs-Björklöf, mångårig ordförande i styrelsen, som nu avslutat sitt uppdrag. Ny på posten är Kicki Kobdock Haak. Utöver bytet av ordförandeklubban har även vice ordförande Josefin Wedel, sekreterare Lars Klusell samt ersättare Karin Holmberg överlämnat sina åtaganden till en framtida styrelse. Alla avtackades enligt tradition med hyllningar och gåvor. Avslutningsvis önskas alla medlemmar en trevlig sommar och på återseende till hösten.

Kersti tillsammans med Kicki Kobdock Haak framför den nyligen överlämnade jubileumstavlan av Akke Hugh Malmeström.